Ízelítő a tartalomból

A vágányok hallgatnak - Középrigóc-Drávafok
2008.04.07. Barcs-Villány

(...) Középrigóc és Sellye közt 94 év szolgálat után, 2006. május 7-én ment el az utolsó személyvonat. A 10 km hosszú Drávafok - Sellye szakaszon ugyan ma is járnak tehervonatok, de a Rigóc és Drávafok közé eső hosszabb részt (25,6 km) a természet vette kezelésbe. A vonalszakaszt a 2006-os bezárás alkalmával még nem törölték a menetrendből, mivel 2007. március 3-ig vonatpótló autóbuszok látták el az utasforgalmat. Ezt követően vette át az üzemeltetést a Pannon Volán. A gazdaságossági szempontok azóta megritkították a vonatok helyett közlekedő buszjáratokat, a vasút által érintett útirányon Barcs és Sellye közt a háromból mára két pár maradt, azonban még ez a szám is csalóka, hisz egyik járatpár sem közlekedik minden nap.

Az egykor 101 km hosszú 62-es számú Barcs - Sellye - Villány vasútvonal Középrigóc és Sellye közé eső része Somogy és Baranya megye legeldugottabb vidékein halad. A manapság minden forgalomtól mentes szakasz bezárása előtt Hazánk egyik legrosszabb állapotú vasúti vonalszakasza volt. (...)


Egy megszűnt téglagyár iparvasútja - Kaposmérő
2008.03.04. Dombóvár-GyékényesFrissítve: 2009.11.24.

Rotter Bernát és fia 1904-ben építtetett - akkor modernnek számító - gőztéglagyárat Kaposmérő északi részén, a Dombóvár - Gyékényes vasútvonal helyi állomása mellett. A téglagyár egészen az 1990-es évek végéig üzemelt. A szocializmus idején természetesen állami tulajdonban, a Somogy-Zala megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat kezében volt. Mellette jelentős területről termelték ki az agyagot, ám a '90-es évek elejére - a gyár ekkor már magánkézbe került - a helyi alapanyag nem minősült megfelelőnek. Így Simonfáról hoztak agyagot a kaposmérői téglagyár kiszolgálására. A gazdaságtalanná váló termelés miatt azonban bezárták a létesítményt. Körülbelül egy évtizede történt, a gyár azonban azóta teljesen lepusztult.

A téglagyár két fronton állt kapcsolatban a vasúttal. Egyrészt rendelkezett egy rövid, Kaposmérő vasútállomásból kiágazó iparvágánnyal, melyen egykor szinte mindennap rakodtak, ezen keresztül juthatott el máshová a kaposmérői tégla, így kapott a gyár szenet. A vágány most is megvan, de ráférne egy kis takarítás. A mellette lévő rámpát csak később, 1977-ben létesítették azért, hogy a téglagyár az akkortájt munkába állított targoncákkal végezhesse a késztermék vagonokba rakodását. Másrészt saját 600 mm-es nyomtávú iparvasúti hálózata volt, melyen eleinte állati erővel, később gépi segítséggel tologatták a kicsiny csilléket. (...)


Utoljára személyvonattal Sellye és Villány közt
2007.03.12. Barcs-Villány

Tizennégy darab vasúti mellékvonalon állították le a forgalmat 2007. március 4-én. A hirdetmények ideiglenes szünetelésről szóltak. Harmadika, szombat volt az utolsó üzemnap, mikor mi is útra keltünk néhányan, hogy méltóképpen búcsúztassunk egyet a 14-ből. A választás a vicinális közelsége és a vonal Középrigóc-Sellye szakaszának somogyi vonatkozása miatt a 62-es számú dél-baranyai (Barcs-Középrigóc-) Sellye-Villány vonalra esett. A menetrendileg vett 62-es vonal a 2007-es bezárás előtt két szakaszból állt: az egyik a vonatpótlós Barcs-Sellye, a másik pedig az addig még Bz motorvonatokkal kiszolgált Sellye-Villány szakasz. (...)