Ízelítő a tartalomból

Vasúttörténeti rendezvény Almamelléken (videó)
2017.02.07. Kaposvár-Szigetvár

Lepesi Zoltán László, Németh Péter és Tóth Bálint vasúttörténeti rendezvényt szerveztek Almamellékre 2016. december 31-re, a Kaposvár-Szigetvár vasútvonal bezárásának 40. évfordulójára. A programban emléktáblaavatás, kisvasutazás és vasúttörténeti előadások szerepeltek. Az emléktáblánál Lepesi Zoltán László mondott rövid beszédet, Sasréten pedig Majdán János, Erdősi Ferenc és Kovács Árpád egyetemi tanárok tartottak előadást. Végül pedig Sajgó Ferenc, a Mecsekerdő szigetvári igazgatója beszélt az almamelléki kisvasút helyzetéről. (...)


Elment az utolsó vonat - a Képes Újság a Kaposvár-Barcs vonalról
2009.03.01. Kaposvár-Barcs

Ezen a lapon a kedves Olvasó a Képes Újság „Elment az utolsó vonat” című cikkének digitalizált változatát láthatja, mely 1980. január 12-én jelent meg (XXI. évfolyam, 2. szám). A cikk igyekszik tényszerűségre törekedni, azt viszont nem említi, bizonyára nem is említhette, hogy a vasútvonal leépítése koncepciózusan zajlott, és talán nem is illett bele teljesen a közlekedéspolitikai koncepció kisforgalmú (jellemzően inkább zsák-) vasútvonalak megszüntetésére irányuló programjába. A médiában a vasút kapcsán megszokott apró fogalmi tévedések és pontatlanságok itt is előfordulnak, de fontos az, hogy a cikk az ellenvéleménynek is teret ad (sőt némi tényfeltárás is került bele azzal, hogy a lakossági véleményeken keresztül sugallja, hogy a televíziósokat direkt a kihasználatlanabb vonathoz irányították), miközben jól érzékelteti az elmúlás hangulatát. A helyi lakosság papírra vetett félelmei a buszokkal szemben - legalábbis 21. századi szemmel nézve - azért némileg talán túlzóak. Utalás történik a vonalbezárás várható, részben már akkor jelentkező - és utólag teljességgel bebizonyosodott - következményére is, azaz a költözési hullám elindulására a vonal menti településekről. Kissé talán oktalan és egyoldalú - ám az akkori politikával mindenképp összhangba hozható - szemléletet tükröz az a bekezdés, amely a nagytömegű áruszállítás - mint a MÁV távlati fejlesztési célja - feltételeként jelöli meg a gyenge felépítményű vonalak bezárását. Kiemelkedő jelentőségűek a mellékelt korabeli fotók. (...)


Kadarkút néhai iparvasútjai
2008.12.20. Kaposvár-Barcs

A XX. században temérdek apró gazdasági, ipari keskenynyomközű vasút áruszállító tevékenysége szolgálata a nagyvasúti fuvarozás vérkeringését. Gyárak, üzemek kiszolgálására, erdők kitermelt faállományának elszállítására, sokféle célra használták őket. Komolyabb kisvasutak esetében jellemző volt a nagyvasúti hálózattal való kapcsolat (bekötés az állomásra, átrakó kialakítása). Jutott ilyenből az 1979-ben megszüntetett Kaposvár - Barcs vasútvonal Kadarkút állomása mellé is. Bár sajnos forrásaink sok esetben hiányosak, s fontosabb információkat is homály fed, alábbi sorainkkal igyekszünk megcélozni a század közepéig létező kadarkúti iparvasút minél részletesebb bemutatását. (...)